Uličníci nemají rádi betonové obludy na chodnících Prahy 5

Otevřený dopis platformy ulicnik.cz k projektu:

„Snížení imisní zátěže ozeleněním ulic“

 

V Praze 5, dne 9. října 2012

Vážený pane starosto!

Reagujeme na Vaši výzvu, aby se občané Prahy 5 aktivně vyjadřovali k projektu „Snížení imisní zátěže ozeleněním ulic“. Vítáme, že městská část Praha 5 přemýšlí o možnostech, jak učinit své území příjemnějším místem k životu. Projekt symbolizovaný betonovými květníky jde však podle našeho názoru zcela opačným směrem.

Je zbytečné zabývat se jednotlivými detailními otázkami „co se stane, když“, které projekt vyvolává a kterými v posledních týdnech plní stránky médií nejen na území Prahy. Celou záležitost totiž vnímáme jako mnohem komplexnější problém, jehož podtextem je lehkovážný přístup, až spíše neúcta k veřejnému prostoru v našem hlavním městě. Veřejný prostor je prostorem, který sdílíme my všichni a neseme za něj tedy všichni určitý díl odpovědnosti. Z reakcí, které zabírání veřejného prostoru nevzhlednými betonovými nádobami v poslední době vyvolalo, je zřejmé, že se nejedná o řešení, které by si obyvatelé (nejen) Prahy 5 přáli. Konzultovali jste takto zásadní zásah do vizuálního vzezření Prahy 5 s nezávislými urbanisty, architekty? Hledali jste ve Vašem úsilí o „ozelenění“ inspiraci i v zahraničí? Máte představu, jakým způsobem bude zajištěna po uplynutí pětileté lhůty údržba květníků? Nemyslíte, že v oblasti zásahů do veřejného prostoru je třeba hledět do budoucnosti i v delším než pětiletém horizontu udržitelnosti evropského projektu? Chápeme, že s projektem přišlo minulé vedení radnice, Vy jste jej však rámcově podpořil a pokračujete v jeho realizaci.

Argumentaci zveřejněnou v říjnovém vydání časopisu „Pětka pro vás“ považujeme v některých pasážích za mimořádně nevhodnou. Dovolte nám vyzdvihnout za všechny alespoň následující větu: „Máme nové vizualizace nátěru květníků příjemnou šedou barvou, která vyhovuje řidičům automobilů a nepůsobí v zástavbě rušivě.“ Nemyslíme, že toto je argumentace hodná sebevědomé a odpovědné městské části, navíc města, které patří k nejzajímavějším nejen v evropském kontextu.

Rádi bychom se k Vaší výzvě postavili konstruktivně a navrhli rozumné přemístění květníků, nicméně nás nenapadá žádné řešení, kam nádoby do veřejného prostoru na území Prahy 5 přemístit, aby znamenal pro jeho obyvatele a návštěvníky skutečnou přidanou hodnotu. Praha 5 je svébytným městem ve městě, které má svým obyvatelům co nabídnout, zároveň však trpí problémy, které je třeba řešit, a to za účasti co nejširší veřejnosti. Praha 5 nepotřebuje více betonových nádob, ale více rozvážných řešení, jak s veřejným prostorem nakládat, nenarušit jedinečný genius loci daného místa a naopak činit její území obyvatelnější, atraktivnější, živější a v neposlední řadě také esteticky přitažlivější.

Pokud s námi sdílíte stejný zájem o rozvoj a zkvalitnění veřejného prostoru na území městské části Praha 5, chtěli bychom Vás vyzvat k zahájení otevřené diskuse za účasti obyvatel Prahy 5, urbanistů a architektů.

V případě, že byste v tomto uvítali pomoc, rádi tak učiníme.

S pozdravem a přáním všeho dobrého,

Za tým ulicnik.cz

 

Tomáš Hájek

Marek Dvořák

Kvetnik1

Napsat komentář